Абітурієнту

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди"

Філологічний факультет

Декан

Свириденко Оксана Михайлівна,

кандидат філологічних наук, доцент

Контингент студентів складає 600 осіб (90 % студентів денної форми навчаються за рахунок державного бюджету, 10 % - за контрактом).

На факультеті працює 10 професорів, 35 кандидатів філологічних, психологічних, історичних та педагогічних наук.

Факультет випускає фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр» за такими напрямами та спеціалізаціями:

(014.02) Мова і література (англійська/німецька/французька/російська);

(035) Філологія. Англійська мова (Переклад), (035) Філологія. Німецька мова (Переклад).

(014.01) Українська мова і література у поєднанні зі спеціалізацією англійська мова або журналістика (на вибір студента).

Випускники педагогічних коледжів та училищ мають можливість навчатися за всіма спеціальностями на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Термін навчання - 2 (3) роки.

Випускники школи вступають за результатами зовнішнього тестування.

Для вступу на спеціальність (014.02) Мова і література (англійська / німецька / французька / російська) необхідно пройти ЗНО з таких предметів:

1) українська мова і література;

2) іноземна мова; 

3) історія України або географія.

Для вступу на спеціальність (035) Філологія. Англійська мова (Переклад), (035) Філологія. Німецька мова (Переклад) необхідно пройти ЗНО з таких предметів:

1) українська мова і література;

2) іноземна мова;

3) історія України або географія.

Для вступу на спеціальність (014.01) Українська мова і література (спеціалізації: англійська мова або журналістика) необхідно пройти ЗНО з таких предметів:

1) українська мова і література;

2) іноземна мова;

3) історія України або географія.

Випускники педагогічних училищ та коледжів зараховуються на конкурсній основі з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста та за результатами вступного випробування (тестування), яке проводиться у ВНЗ.

На філологічному факультеті створено всі умови для успішного навчання студентів:

 • студенти-відмінники мають можливість отримувати спеціальні стипендії, брати участь у всеукраїнських і міжнародних конкурсах та олімпіадах, продовжити навчання в аспірантурі;
 • на заняттях застосовуються сучасні інформаційні технології, технічні засоби навчання;
 • поточний контроль засвоєння знань та підсумкова перевірка навчальних досягнень здійснюється за допомогою сучасних інформаційних технологій відповідно до вимог Болонської системи;
 • студенти мають можливість пройти мовну практику закордоном;
 • створено Центр американознавства з власною бібліотекою оригінальної англомовної літератури, обладнаний супутниковим телебаченням та всім необхідним для переглядів фільмів іноземною мовою;
 • уже з І курсу наші студенти мають можливість спілкуватися з носіями мови - волонтерами американського Корпусу Миру;
 • в університеті є сучасні гуртожитки;
 • студенти мають можливість реалізувати свої таланти й здібності в мистецьких і літературних студіях, що функціонують в університеті;
 • факультет має налагоджені зв'язки з організаціями та навчальними закладами Франції, Німеччини, Чехії.

Навчальний процес забезпечують кафедри іноземної філології та методики навчання, української лінгвістики та методики навчання, української і зарубіжної літератури та методики навчання, а також 14 загальноуніверситетських кафедр.

До уваги абітурієнтів бакалаврату та магістратури!

Абітурієнти, які бажають навчатися в Державному вищому навчальному закладі «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», подають до приймальної комісії заяву про вступ до університету, у якій вказують напрям підготовки (спеціальність), форму навчання.

До заяви вступник додає:

 • документ про освіту державного зразка (з додатком);
 • ксерокопію документа про освіту (з додатком), завірену в установленому порядку;
 • документ про проходження та результати ЗНО;
 • копію паспорта (стор. 1-2, 11);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • копію трудової книжки (для осіб, які мають трудовий стаж);
 • 6 фотокарток розміром 3х4 см.

З усіх питань звертайтеся за телефонами:

(04567) 7-19-99 - деканат

(04567) 5-66-96 - приймальна комісія університету

Веб-сайт університету: https://phdpu.edu.ua/

Здобувайте знання з іноземних мов, світової літератури та української мови та літератури в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди!

Плата за контрактну форму навчання складає:

Спеціальність «Мова і література»

Денна форма навчання:

бакалаврат - 13000 грн; 

магістратура - 17000 грн.

Заочна форма навчання:

бакалаврат - 9000 грн;

магістратура - 11000 грн.

Спеціальність «Переклад»

Денна форма навчання:

бакалаврат - 13000 грн;

Заочна форма навчання:

бакалаврат - 9000 грн;

Спеціальність «Українська мова і література»

Денна форма навчання:

бакалаврат - 10000 грн;

магістратура - 13000 грн.

Заочна форма навчання:

бакалаврат - 7000 грн;

магістратура - 9000 грн.

Завітайте

на веб-сторінку університету

https://phdpu.edu.ua/