Абітурієнту

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди"

Філологічний факультет

Декан

Свириденко Оксана Михайлівна,

кандидат філологічних наук, доцент

Контингент студентів складає 600 осіб (90 % студентів денної форми навчаються за рахунок державного бюджету, 10 % - за контрактом).

На факультеті працює 10 професорів, 35 кандидатів філологічних, психологічних, історичних та педагогічних наук.

Факультет випускає фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр» за такими напрямами та спеціалізаціями:

014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська));

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська;

035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька.

Випускники педагогічних коледжів та училищ мають можливість навчатися за всіма спеціальностями на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Термін навчання - 3 роки.

Випускники школи вступають за результатами зовнішнього тестування.

Для вступу на спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) необхідно пройти ЗНО з таких предметів:

1) українська мова і література;

2) іноземна мова; 

3) історія України або географія.

Для вступу на спеціальність  035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська, 035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька необхідно пройти ЗНО з таких предметів:

1) українська мова і література;

2) іноземна мова;

3) історія України або географія.

Випускники педагогічних училищ та коледжів зараховуються на конкурсній основі з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста та за результатами вступного випробування (тестування), яке проводиться у ВНЗ.

На філологічному факультеті створено всі умови для успішного навчання студентів:

 • студенти-відмінники мають можливість отримувати спеціальні стипендії, брати участь у всеукраїнських і міжнародних конкурсах та олімпіадах, продовжити навчання в аспірантурі;
 • на заняттях застосовуються сучасні інформаційні технології, технічні засоби навчання;
 • поточний контроль засвоєння знань та підсумкова перевірка навчальних досягнень здійснюється за допомогою сучасних інформаційних технологій відповідно до вимог Болонської системи;
 • студенти мають можливість пройти мовну практику закордоном;
 • створено Центр американознавства з власною бібліотекою оригінальної англомовної літератури, обладнаний супутниковим телебаченням та всім необхідним для переглядів фільмів іноземною мовою;
 • уже з І курсу наші студенти мають можливість спілкуватися з носіями мови - волонтерами американського Корпусу Миру;
 • в університеті є сучасні гуртожитки;
 • студенти мають можливість реалізувати свої таланти й здібності в мистецьких і літературних студіях, що функціонують в університеті;
 • факультет має налагоджені зв'язки з організаціями та навчальними закладами Франції, Німеччини, Чехії.

Навчальний процес забезпечують кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання, української лінгвістики та методики навчання, української і зарубіжної літератури та методики навчання, а також 14 загальноуніверситетських кафедр.


До уваги абітурієнтів бакалаврату та магістратури!

Абітурієнти, які бажають навчатися в Державному вищому навчальному закладі «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», подають до приймальної комісії заяву про вступ до університету, у якій вказують напрям підготовки (спеціальність), форму навчання.

До заяви вступник додає:

 • документ про освіту державного зразка (з додатком);
 • ксерокопію документа про освіту (з додатком), завірену в установленому порядку;
 • документ про проходження та результати ЗНО;
 • копію паспорта (стор. 1-2, 11);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • копію трудової книжки (для осіб, які мають трудовий стаж);
 • 6 фотокарток розміром 3х4 см.

Порядок подання електронних заяв випускників шкіл

1. Заяви в електронній формі подають вступники, зазначені в Умовах прийому.

2. Для подання електронних заяв вступник реєструє особистий електронний кабінет на інтернет-сайті за електронною адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/.

3. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

 • адреса електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету;
 • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
 • номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
 • серія та номер атестата про повну загальну середню освіту;
 • середній бал додатка до зазначеного атестата, обчислений за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин балу і розрахований як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до атестата оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)», а також факультативи у загальну кількість не враховуються. Середній бал, введений в особистому електронному кабінеті з помилкою, вступник може виправити самостійно до подання першої заяви.

4. Подані вступником дані, передбачені у пункті 3 цього розділу, перевіряються в Єдиній базі.

5. У разі збігу даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження) він отримує на зазначену ним адресу електронної пошти повідомлення для активації особистого електронного кабінету вступника.

Строк для активації вступником особистого електронного кабінету - одна доба з моменту отримання відповідного повідомлення.

6. Реєстрація в Єдиній базі надає вступнику можливість доступу до особистого електронного кабінету із зазначеними ним при реєстрації логіном та паролем на інтернет-сайті за електронною адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/.

7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів для можливості оперативного зв'язку закладу освіти з вступником.

Крім того, вступник завантажує скановані копії (фотокопії):

 • додатка до атестата про повну загальну середню освіту;
 • кольорової фотокартки розміром 3 на 4 см, що подає до закладу вищої освіти;
 • довідки про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207), якщо вступник претендує на врахування у конкурсному балі сільського коефіцієнта.

Для подання заяви вступник обирає заклад вищої освіти, освітній ступінь, конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність заяви для участі у конкурсному відборі для зарахування на місця за державним або регіональним замовленням.


З усіх питань звертайтеся за телефоном:

(04567) 5-66-96 - приймальна комісія університету

Веб-сайт університету: https://phdpu.edu.ua/

Здобувайте знання з іноземних мов, світової літератури та української мови та літератури в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди!

Плата за контрактну форму навчання складає:

Спеціальність «014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))»

Денна форма навчання:

бакалаврат - 15000 грн; 

магістратура - 19600 грн.

Заочна форма навчання:

бакалаврат - 9450 грн;

магістратура - 11550 грн.

Спеціальності «035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська, 035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька»

Денна форма навчання:

бакалаврат - 15000 грн;

Заочна форма навчання:

бакалаврат - 9450 грн;

Завітайте на веб-сторінку університету

https://phdpu.edu.ua/