Дуброва Світлана Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, викладач кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання.

У 2010 р. закінчила ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди» за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію викладача англійської мови та зарубіжної літератури.

У 2011-2014 рр. навчалася в аспірантурі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди». У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов до формування комунікативної компетенції учнів основної школи» за спеціальністю 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти.

Основні навчальні курси - «Практика усного та писемного мовлення», «Практичний курс другої мови», «Ділова іноземна мова». Керує написанням курсових робіт.

Дуброва С. В. бере участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, є автором 11 наукових публікацій у фахових та зарубіжних виданнях, методичних рекомендацій «Формування комунікативної компетенції учнів основної школи: аудіювання, говоріння, читання, письмо».

Основні наукові праці - GoogleScholar.