Костик Євгенія Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію. У 2014 році отримала вчене звання доцента кафедри практики іноземного мовлення. З 2003 року працювала на кафедрі іноземних мов, згодом практики іноземного мовлення, з 2011 року була заступником завідувача кафедри практики іноземного мовлення. З 2015 року працює на кафедрі іноземної філології і методики навчання.

Є автором і співавтором близько 40 наукових та навчально-методичних праць, зокрема 2 навчально-методичних посібників, 1 монографії, 37 наукових публікацій у фахових та зарубіжних виданнях.

Сфери наукових інтересів:

- сучасна лінгвістика і мовознавство (навчально-методичний посібник «Сучасна англійська мова», 2013 р.;

- методика викладання іноземних мов у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах (збірник «Лексико-граматичні тести для контролю рівня знань з англійської мови для студентів нефілологічних факультетів вищих навчальних закладів», 2012 р. (у співавторстві);

- теорія і методика виховання (монографія «Духовність українства», 2015 р. (у співавторстві).

Основні наукові праці - GoogleScholar.