І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку»

31.10.2017

Шановні колеги!

15 березня 2018 р. на базі кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» відбудеться І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку».

До участі запрошуються науковці, викладачі та співробітники навчальних закладів, аспіранти, магістранти, студенти.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ:

1. Актуальні питання міжкультурної комунікації.

2. Точки дотику міжкультурної комунікації та перекладознавства.

3. Перспективи методологічного симбіозу міжкультурної комунікації та перекладознавства.

4. Переклад як спосіб і форма міжкультурної комунікації.

5. Проблеми різножанрової міжмовної комунікації в контексті перекладознавства.

6. Актуальні проблеми теорії і практики перекладу.

7. Соціолінгвістичні та лінгвокогнітивні засади перекладу.

8. Питання художнього й галузевого перекладу.

9. Проблеми відтворення лінгвокультурної та етноунікальної семантики.

10. Лінгвокультурний концепт як проблема перекладу.

Для участі у І Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції необхідно до 1 березня 2018 надіслати: 1) тези, що відповідають темі, напрямкам конференції та оформлені відповідно до вимог; 2) відомості про автора (авторів).

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, чеська, російська, білоруська, польська, французька.

Форма участі: заочна (дистанційна).

Участь у конференції безкоштовна.

Детальніше - в інформаційному листі.