ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку»

11.11.2018

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

15 березня 2019 р. на базі кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» відбудеться ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку».

До участі запрошуються науковці, викладачі та співробітники навчальних закладів, аспіранти, магістранти, студенти.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ:

1. Актуальні питання міжкультурної комунікації.

2. Переклад як спосіб і форма міжкультурної комунікації.

3. Проблеми різножанрової міжмовної комунікації в контексті перекладознавства.

4. Актуальні проблеми теорії і практики перекладу.

5. Соціолінгвістичні та лінгвокогнітивні засади перекладу.

6. Питання художнього й галузевого перекладу.

7. Проблеми відтворення лінгвокультурної та етноунікальної семантики.

8. Лінгвокультурний концепт як проблема перекладу.

9. Лінгводидактичні питання міжкультурної комунікації і перекладу.

Форма участі: заочна (дистанційна).

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, чеська, російська, білоруська, польська, французька.

Детальніше - в інформаційному листі.