ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Текст у сучасному лінгвістичному вимірі»

28.04.2017

26-27 квітня 2017 року кафедра іноземної філології і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» разом із співорганізаторами Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця), Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк), Західночеським університетом у м. Плзень (м. Плзень, Чехія), Вищою школою Магдебург-Стендаль (м. Магдебург, Німеччина) провели ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Текст у сучасному лінгвістичному вимірі». У роботі конференції взяли участь понад 120 провідних учених, викладачів і молодих науковців із України, Білорусії, Словаччини, Чехії та Німеччини.

Урочисте відкриття цього заходу розпочалося виступами ректора ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», академіка Коцура Віктора Петровича, декана філологічного факультету, кандидата філологічних наук, доцента Свириденко Оксани Михайлівни, завідувача кафедри іноземної філології і методики навчання, доктора філологічних наук, професора Мізіна Костянтина Івановича, які сердечно привітали всіх учасників конференції, засвідчивши актуальність заходу та доцільність обміну думками і знаннями з обговорюваних проблем.

У ході двох пленарних засідань найбільшу зацікавленість присутніх викликали змістовні доповіді учасників конференції: доктора філології зі Словаччини Д. Теллінгера (тема доповіді: Konfrontation der Ausgangskultur mit der Zielkultur im translatorischen Handeln (am Beispiel verschiedener Textsorten)); доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри української мови і прикладної лінгвістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.К. Мойсієнка (доповідь на тему: Хіазмічні конструкції як текстові утворення в українській мові); доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри германської філології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя С.І. Потапенка (доповідь на тему: Лингвориторические стратегии: дискурсивная и жанровая дифференциация); доктора філологічних наук, професора кафедри германської філології інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка О.С. Колесника (тема доповіді: Introducing M-Logic: Basic Remarks оn Key Concepts); доктора філологічних наук, професора кафедри східної філології Київського національного лінгвістичного університету О.Ч. Кшановського (тема доповіді: Two-Verb Chains in Modern Persian with Typological Parallels in Slavonic Languages); доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри іноземної філології і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди» К.І. Мізіна (тема доповіді: Лінгвокультурологія і лінгвонаціоналізм: витоки дискусії); доктора філології, доцента кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Київського університету імені Бориса Грінченка Дель Ґаудіо Сальваторе (доповідь на тему: On the Concept of Possession and Possessive Constructions: A Preliminary Insight); доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка Н.Ф. Баландіної (доповідь на тему: Интервью на уроках языка как разновидность медиатворчества). Докладніше з матеріалами конференції можна ознайомитися за посиланням

На секційних засіданнях присутніми розглядалися такі теоретичні та практичні питання як:

1. Семантика і структура тексту.

2. Кореляція дискурсу й тексту.

3. Лінгвістика тексту.

4. Перекладознавчий вимір тексту.

5. Текст у світлі когнітивної лінгвістики та лінгвоконцептології.

6. Психолінгвістичний аспект вивчення тексту.

7. Текст крізь призму лінгвокультурології та етнолінгвістики.

8. Лінгводидактичні аспекти дослідження тексту.

Матеріали конференції