МОН пропонує для громадського обговорення проект наказу «Про затвердження змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 жовтня 2012 року № 1112»

13.05.2018

До Міністерства освіти і науки України звернувся Науковий комітет Національної ради з питань розвитку науки і технологій з ініціативою внести зміни до наказу МОН від 17 жовтня 2012 року № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 р. за № 1851/22163, оскільки відповідно до пункту 12 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, мінімальну кількість публікацій, які розкривають основний зміст дисертації, визначено саме цим наказом.

Враховуючи те, що Науковий комітет - це робочий колегіальний орган Національної ради з питань розвитку науки і технологій, що представляє інтереси наукової громадськості, Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення наданий Науковим комітетом проект наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 жовтня 2012 року № 1112».

ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, що надійшли від спеціалізованих вчених рад України зі спеціальності «ФІЛОЛОГІЯ» до Проекту змін до наказу МОН від 17.10.2012 № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів», запропонованого Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

Джерело