Опубліковано навчальний посібник із практичної граматики англійської мови

11.02.2019

Старший викладач кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання Швець Наталія Віталіївна опублікувала навчальний посібник для студентів 1-го курсу «Practical English Grammar (Exercises and Grammar Reference)» у двох частинах.

У навчальному посібнику викладено систему вправ для удосконалення навичок використання граматичних явищ в усному та писемному мовленні. Перша частина посібника містить комплекс вправ, спрямованих на ознайомлення з принципом будови англійського речення та вивчення особливостей функціонування іменників, артиклів, прикметників, прислівників, займенників та числівників. Звернено увагу на нестандартні випадки вживання та способи словотвору зазначених частин мови. Друга частина посібника складається із вправ, призначених для вивчення видо-часових форм англійського дієслова, його пасивних форм, узгодження часів, особливостей утворення і використання непрямої мови, найпоширеніших випадків вживання модальних дієслів. У граматичному довіднику подано основні правила, оформлені у вигляді таблиць.

Вітаємо авторку з цієї нагоди та щиро зичимо подальших творчих успіхів.