Стажування за кордоном як вдосконалення професійної підготовки науково-педагогічних працівників кафедри

30.10.2019

Новим результатом плідної співпраці кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», очолюваної професором Мізіним К.І., та Західночеським університетом м. Пльзень (Чеська Республіка) у рамках програми академічної мобільності, наукової співпраці стало науково-педагогічне стажування членів кафедри у стінах університету партнерів.

Із 21 жовтня по 28 жовтня 2019р. доцент Летюча Л.П. та доцент Борисова Н.В. мали змогу пройти стажування на кафедрі германістики та славістики філософського факультету Західночеського університету м. Пльзень.

Метою стажування науково-педагогічних працівників було вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок; оновлення та розширення знань, формування нових професійних компетенцій і компетентностей у педагогічній, науково-дослідній, організаційній діяльності; засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання; вивчення науково-педагогічного досвіду колег-партнерів; застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію; запровадження нових методів навчання зокрема, набуття досвіду читання лекційного курсу в межах спеціальності.

Упродовж стажування доцент Летюча Л.П. та доцент Борисова Н.В. мали змогу відвідати практичні заняття, методичні та навчальні класи, попрактикуватись у проведенні лекцій для студентів першого та другого курсів Західночеського університету з використанням сучасних технологій.

Підтвердженням стажування доценти Летюча Л.П. Та доцент Борисова Н.В. отримали сертифікат про участь у програмі наукового-педагогічного стажування.