Відбулася І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку»

16.03.2018

15 березня 2018 року кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» разом із співорганізатором Західночеським університетом у м. Плзень (Чехія) провели І Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку». У роботі конференції взяли участь понад 120 відомих науковців, молодих учених, аспірантів та студентів вищих закладів освіти України, Чехії та США.

У рамках роботи конференції працювало 7 секцій, а саме:

1. Актуальні питання міжкультурної комунікації

2. Переклад як спосіб і форма міжкультурної комунікації

3. Актуальні проблеми теорії і практики перекладу

4. Питання художнього й галузевого перекладу

5. Проблеми відтворення лінгвокультурної та етноунікальної семантики

6. Лінгвокультурний концепт як проблема перекладу

7. Лінгводидактичні питання міжкультурної комунікації і перекладу

За результатами роботи конференції опубліковано збірник тез, з яким можна ознайомитися за посиланням.