Відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку»

17.03.2020

16 березня 2020 року на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку».

Ініціатором проведення конференції виступила кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання філологічного факультету. Конференція проходила в рамках плану наукових заходів Міністерства освіти і науки України на 2020 рік та за сприяння Західночеського університету (Чехія).

У роботі науково-практичної інтернет-конференції взяли участь 120 учасників, серед яких - відомі науковці, молоді учені, аспіранти та студенти провідних закладів вищої освіти із 3-х країн (України, Чехії та Польщі).

У рамках роботи конференції працювало 9 секцій, а саме:

  1. Актуальні питання міжкультурної комунікації.

  2. Переклад як спосіб і форма міжкультурної комунікації.

  3. Проблеми різножанрової міжмовної комунікації в контексті перекладознавства.

  4. Актуальні проблеми теорії і практики перекладу.

  5. Соціолінгвістичні та лінгвокогнітивні засади перекладу.

  6. Питання художнього й галузевого перекладу.

  7. Проблеми відтворення лінгвокультурної та етноунікальної семантики.

  8. Лінгвокультурний концепт як проблема перекладу.

  9. Лінгводидактичні питання міжкультурної комунікації і перекладу.


Учасники мали можливість ознайомитися з тезами доповідей та прокоментувати їх на сайті кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання: https://phdpu-kif.webnode.com.ua/.

Результати обговорення показали, що запропоноване коло питань, пов'язаних з актуальними проблемами міжкультурної комунікації і перекладознавства, є доволі широким та потребує подальшого всебічного й поглибленого вивчення.