Марченко Наталія Миколаївна

Старший викладач кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання.

У 2001 році закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут імені Григорія Сковороди за спеціальністю українська мова та література, німецька мова, зарубіжна література.

З 2002 року працює на кафедрі іноземної філології і методики навчання іноземних мов.

Працює над кандидатською дисертацією на тему «Формування рецептивної граматичної компетенції майбутніх учителів німецької мови після англійської» за шифром 13.00.02 - теорія та методика навчання: германські мови.

У квітні 2016 брала участь у проекті DAAD (Німецької академічної служби обмінів) та проходила стажування у м. Магдебург.

Приймає участь у міжнародному проекті «Meet-Up Deutsch-Ukrainische Jugendbegegnungen von Europeans for Peace».

Марченко Н.М. забезпечує викладання «Практичного курсу німецької мови».

Стаж педагогічної роботи у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 14 років.

Має 32 публікації, з них 5 статей в журналах, що входять до науково-метричних баз COPERNICUS.

Основні наукові праці - GoogleScholar.