Мізін Костянтин Іванович

Завідувач кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання, доктор філологічних наук, професор.

У 2004 році захистив кандидатську дисертацію, у 2012 році - докторську дисертацію. Мізін К.І. є автором більше ста наукових праць, з яких: дві монографії, чотири навчальних посібники з грифом МОН, 40 статей у фахових журналах і збірниках. Серед останніх робіт: Порівняння у фразеології, Англо-український словник компаративної фразеології, Людина в дзеркалі компаративної фразеології.

Мізін К.І. працює за такими науковими напрямами: порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, перекладознавство, германські мови.

Сфери наукових інтересів: проблеми теорії фразеології, компаративної фразеології європейських мов, лінгвоконцептології, зіставної лінгвокультурології, перекладознавства.

Основні наукові праці - GoogleScholar.