Савчук Валерій Іванович

Старший викладач кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання.

Розпочав роботу на кафедрі з 2002 р. Працює над кандидатською дисертацією «Просодична організація сучасного англомовного політичного дискурсу: комунікативно-прагматичний аспект (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі промов політичних діячів США)» зі спеціальності 10.02.04 - германські мови, під керівництвом проф. М.П. Дворжецької.

Основні напрями наукових досліджень: інтонація англійської мови, когнітивно-риторичний аналіз політичної комунікації, синергетичні моделі сугестивного впливу президентського дискурсу на реципієнта, прагмалінгвістика, фонетика, фоностилістика, когнітивна фонетика.

Теоретичний доробок містить близько 25 наукових та навчально-методичних праць, зокрема 2 навчальних посібників (у співавторстві з М.І. Танчинець) з проблем інтонаційного оформлення англійського мовлення, 23 наукових публікацій у фахових і зарубіжних виданнях.

Основні наукові праці - GoogleScholar.