Шемуда Марина Григорівна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання.

Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, отримавши кваліфікацію вчителя мови та літератури (англійської, німецької), зарубіжної літератури. Навчалася в аспірантурі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди». У 2011 р. захистила дисертацію за спеціальністю 13.00.04.

Викладає навчальні дисципліни «Англійська мова для аспірантів та здобувачів»,«Практика усного та писемного мовлення», «Практична граматика англійської мови» та ін., керує написанням студентами курсових та дипломних робіт.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях. Є автором наукових публікацій у фахових та міжнародних виданнях, що входять до науково-метричних баз, а також навчально-методичного посібника для студентів 2-го курсу «Вправи з практичної граматики англійської мови».

Основні наукові праці - GoogleScholar.