Швець Наталія Віталіївна

Кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання.

У 2010 році закінчила з відзнакою ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", отримавши повну вищу освіту за спеціальністю "Мова і література (англійська)" та здобувши кваліфікацію викладача англійської мови та зарубіжної літератури.

З 2010 року працює на кафедрі на посаді викладача, з 2017 року - старшого викладача.

З листопада 2012 р. по листопад 2015 р. - аспірант кафедри філософії мови, порівняльного мовознавства та перекладу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Мотиваційна основа іхтіонімів в англійській, французькій та українській мовах" зі спеціальності 10.02.17 - "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство".

Основні навчальні курси: "Практика усного та писемного мовлення англійської мови" (1, 2, 3 курси), "Практична граматика англійської мови" (1 курс).

Сфери наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, порівняльно-історичне мовознавство, зіставне мовознавство, етимологія, фразеологія англійської, французької та української мов.

Є автором та співавтором понад 20 наукових публікацій у фахових та зарубіжних виданнях, а також виданнях, що входять до науково-метричних баз.

Основні наукові праці - GoogleScholar.