Швець Олександр Віталійович

Кандидат філологічних наук, викладач кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання.

У 2012 році закінчив з відзнакою ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", отримавши повну вищу освіту за спеціальністю "Мова і література (англійська)" та здобувши кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та зарубіжної літератури.

З 2012 року працював на кафедрі практики іноземного мовлення на посаді викладача.

З листопада 2013 р. по жовтень 2016 р. - аспірант кафедри загального мовознавства і германістики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

У 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Типологія номінативних речень в англійській, французькій та українській мовах" зі спеціальності 10.02.17 - "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство".

Основні навчальні курси: "Практика усного та писемного мовлення англійської мови" (1, 2 курси), "Практична граматика англійської мови" (1 курс).

Сфери наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, порівняльно-історичне мовознавство, зіставне мовознавство, зіставний синтаксис (на матеріалі англійської, французької та української мов).

Автор та співавтор понад 15 наукових публікацій у фахових та зарубіжних виданнях, а також виданнях, що входять до науково-метричних баз.

Основні наукові праці - GoogleScholar.