Сога Людмила Василівна

Кандидат історичних наук, старший викладач кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання.

Випускниця «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди». У 2011 році закінчила факультет іноземних мов та 2013 році здобула другу вищу післядипломну освіту за спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію історик, учитель історії.

2014 року кандидат історичних наук. Тема кандидатської дисертації «М.І. Сікорський: інтелектуальний портрет краєзнавця, організатора музейної справи в Україні (1950-і рр. - поч. ХХІ ст.)».

Розпочала роботу на кафедрі іноземної філології і методики навчання на посадах: викладача (2013 - 2015 р. р.), старшого викладача (2016 - 2017 р. р.).

Викладає «Практику усного та писемного мовлення» 1-4 курсах, «Практичний курс англійської мови» на 1-4 курсах, «Ділову іноземна мову» 1-2 курсах та «Англійську мову» 5-6 курсах (практичні заняття).

Має понад 30 публікацій, з них 25 наукових та 5 навчально-методичного характеру.

Бере участь у фахових науково-практичних конференціях в Україні й за кордоном (Білорусія, Чехія, Польща, Болгарія).

Сфера наукових інтересів:

- методична підготовка майбутніх учителів / викладачів іноземних мов;

- професійно орієнтоване навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах;

- іншомовна освіта в початковій школі;

- методика викладання англійської мови як основної.

- літературна компаративістика, художній переклад, історія англійської літератури ХІХ-ХХ ст., гендерні дослідження.