Танана Світлана Михайлівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання.

В університеті працює з 2000 року.

Наукові інтереси: професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов до інноваційної діяльності.

E-mail: tananasvetlana@gmail.com

Світлана Михайлівна працює на кафедрі іноземних мов із 2003 року. В 2007 році захистила кандидатську дисертацію за сп. 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти, на посаді доцента кафедри практики іноземного мовлення ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди працює з 2007 року. Опонування дисертаційного дослідження Залібовської-Ільницької З.В. «Підготовка майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів», м. Житомир, ЖДПУ, 22 грудня 2009 р. У 2011 р. - присвоєння вченого звання доцента кафедри практики іноземного мовлення. Є автором і співавтором близько 60 наукових та навчально-методичних праць, зокрема 6 навчальних посібників із Грифом МОН, 54 наукових публікацій у фахових, міжнародних і зарубіжних виданнях. Бере участь у міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях: Нагороджена дипломом у номінації «Кращий читач 2011 року.

Танана С.М. входить до складу журі науково-дослідних робіт учнів членів Малої академії наук України

Для дистанційної форми навчання підготовлено електронні посібники: «Англійська мова для спортсменів»; «Англійська мова для вступників до магістратури зі спеціальності: 8.01.0201 ПМСО «Фізичне виховання».

Забезпечила розробку науково-методичних комплексів із навчальних дисциплін в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу: «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська, французька)»; Теорія та практика перекладу (англійська, французька) - 2 курс; Сучасна іноземна мова (англійська, французька); Основи наукової комунікації іноземною мовою, ФФВ (англійська, французька) - 5 курс. Ділова іноземна мова (англійська, французька).

Сфери наукових інтересів: методика навчання англійської мови в ВНЗ (досягнення - English for sportsmen: навч. посібник (Гриф МОН (лист № 1/11-4912 від 10.06.2010 р.), Англійська мова [навчальний посібник для вступників до магістратури зі сп. 8.010201 ПМСО Фізичне виховання]. - (Гриф МОН (лист № 1/11-7477 від 20.05.2014 р.) у співав. з Молодиченко Н.А.; «Лексико-граматичні тести для контролю рівня знань з англійської мови для студентів нефілологічних факультетів ВНЗ, 2010 р. (у співавторстві), «Збірник тестів для контролю знань студентів факультету фізичного виховання з англійської мови ВНЗ», 2013 р. (у співавторстві).

Постійно бере участь у профорієнтаційній роботі університету.

Основні наукові праці - GoogleScholar.