Тонконог Наталія Ігорівна

Викладач кафедри іноземної філології і методики навчання.

Місце народження - м. Переяслав-Хмельницький Київської області.

Громадянка України.

Освіта: повна вища.

У 2009 році закінчила магістратуру філологічного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю «Англійська мова і література».

У 2012 році закінчила аспірантуру вищезазначеного навчального закладу за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти.

Викладає навчальні курси: «Англійська мова», «Іноземна мова», «Ділова іноземна мова», «Сучасні іноземні мови» на факультетах: педагогіки та психології, фінансово-гуманітарному, природничо-технологічному та фізичного виховання.

Наукові інтереси: професійно-педагогічна підготовка вчителів іноземних мов, сучасні підходи до викладання іноземної мови за професійним спрямуванням, інноваційні методи навчання іноземних мов.

Має 17 публікацій у наукових збірниках статей і тез доповідей.

Основні наукові праці - GoogleScholar.